JĘZYK:
Polish Czech English German
 

Cennik zimowy - Czarna Góra

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE Wszystkie osoby zamierzające przebywać na terenie Ośrodka obowiązane są do zapoznania się z pełnym brzmieniem aktualnie obowiązujących na terenie Ośrodka Regulaminów jak i do ich przestrzegania. Regulaminy udostępnione są w ogólnie dostępnych miejscach na terenie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.czarnagora.pl. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Godziny otwarcia Ośrodka podawane są na bieżąco do wiadomości Użytkowników na stronie www.czarnagora.pl. Godziny te mogą ulec zmianie w trakcie trwania sezonu. 2. Wieczorna jazda po godzinie 16:00 odbywa się tylko i wyłącznie na czynnych, oświetlonych stokach. 3. Użytkownik przed kupnem karnetu zobowiązany jest do zapoznania się z Komunikatem Narciarskim umieszczonym przy kasach Ośrodka. Komunikat narciarski wskazuje godziny otwarcia Ośrodka, czynne koleje i wyciągi narciarskie, czynne trasy i pola narciarskie oraz warunki narciarskie w Ośrodku w danym dniu. 4. Prowadzenie przez podmioty lub osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i usługowej, zarówno odpłatnie, jak też nieodpłatnie, w tym również w celach zarobkowych lub komercyjnych na terenie Ośrodka, w tym umieszczanie reklam i ulotek jest surowo zabronione, chyba że podmiot ten uzyska uprzednio pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę zarządzającego Ośrodkiem. 5. Wejście Użytkownika na teren Ośrodka, w tym także posługiwanie się karnetem (biletem) uprawniającym Użytkownika do korzystania z kolei i wyciągów narciarskich, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją pełnego brzmienia Regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka. KARNETY 1. Przy zakupie karnetu pobierana jest zwrotna kaucja za kartę magnetyczną w wysokości 10 zł. Zwrot karty możliwy jest do końca danego sezonu narciarskiego w kasie Ośrodka. 2. Karnety są aktywne od pierwszego odbicia na bramce wejściowej w godzinach pracy ośrodka (godziny mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne). 3. Karnet upoważnia do korzystania przez okres ustalony przy jego zakupie. 4. Karnety są aktywne na terenie SKI REGION ŚNIEŻNIK (ośrodek narciarski Czarna Góra oraz stacje narciarskie Kamienica i Lądek Zdrój). 5. Karnet punktowy jest ważny do końca sezonu zimowego. Ilość odejmowanych punktów, wynika z aktualnie obowiązującego cennika. Niewykorzystane gratisowe punkty z promocyjnych karnetów punktowych nie podlegają zwrotowi. PERSONALIZACJA KARNETÓW CZASOWYCH 1. Z karnetu czasowego, w okresie jego ważności, może korzystać tylko jedna osoba, która dokonała aktywacji i personalizacji karty. 2. Karnet czasowy jest aktywowany i personalizowany w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty. Po przejściu przez bramkę na podstawie karty czasowej, automatycznie uruchamia się blokada karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty kolejnym osobom. 3. Używanie karnetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Użytkownika do celów kontrolnych oraz na jego zapisanie w systemie kontroli dostępu przez okres ważności uprawnień znajdujących się na karnecie. Przy każdym przejściu przez bramkę, przez okres ważności karnetu, system wykonuje zdjęcia Użytkownika, porównując je z zapisem wizerunku Użytkownika, który przy pierwszym przejściu przez bramkę aktywował dany Karnet. 4. Jeżeli karnet czasowy zostanie użyty przy bramce przez osobę, która nie aktywowała karnetu i nie została spersonalizowana z użytym karnetem, karnet ten ulegnie zablokowaniu poprzez uniemożliwienie korzystania ze świadczonej usługi na jego podstawie. Odblokowanie karnetu możliwe jest na żądanie Użytkownika, który jako pierwszy dokonał personalizacji karty i podlega opłacie w wysokości 50 zł. Odblokowanie karnetu możliwe jest wyłącznie w kasie ośrodka przy Karczmie Czarna Góra. ULGI, RABATY, PROMOCJE 1. Karnety czasowe i karnety punktowe sprzedawane są Użytkownikom w cenie regularnej, cenie ulgowej oraz cenie rabatowej. 2. Dla Użytkowników decydujących się na zakup karnetu z większą ilością punktów przewidziano korzystniejszą ofertę aniżeli przy zakupie pojedynczych punktów przyznając Użytkownikom gratisowy punkt za każdy zakupiony punkt tj.:

  • Karnet 30 punktów – 15 punktów w cenie regularnej + 15 punktów gratis
  • Karnet 100 punktów – 50 punktów w cenie regularnej + 50 punktów gratis
  • Karnet 200 punktów – 100 punktów w cenie regularnej + 100 punktów gratis

3. Dla Użytkowników decydujących się w sezonie wysokim na zakup karnetu czasowego obowiązującego przez dłuższy okres czasu lub karnetu rodzinnego przewidziano korzystniejszą ofertę aniżeli przy zakupie karnetów obowiązujących przez krótszy okres czasu przyznając takim Użytkownikom atrakcyjne rabaty zgodne z regulaminem korzystania z karnetów. 4. Uzyskanie zniżek grupowych i ulg możliwe jest wyłącznie przy zakupie karnetów czasowych. 5. Karnety ulgowe przysługują dzieciom do lat 13 oraz seniorom powyżej 65 roku życia. 6. Karnety rodzinne sprzedawane są wyłącznie rodzicom z dziećmi do lat 13. 7. Karnety ulgowe i rodzinne przysługują za okazaniem w kasie dokumentów stwierdzających wiek i umożliwiających identyfikację Użytkowników. 8. Używanie karnetu ulgowego lub rodzinnego przez osobę nieuprawnioną może skutkować zablokowaniem karnetu i utratą możliwości posługiwania się nią. 9. Grupom oferowane są następujące rabaty:

  • grupie od 11 do 19 osób oferowany jest rabat w wysokości 95% na zakup 1 karnetu dla opiekuna,
  • grupie od 20 do 39 osób oferowany jest rabat w wysokości 5% na zakup karnetów jednodniowych lub wielodniowych oraz kazda 11 osobe przypada 95% rabatu,
  • grupie od 40 osób oferowany jest rabat w wysokości 10% na zakup karnetów jednodniowych lub wielodniowych oraz kazda 11 osobe przypada 95% rabatu.

SANKCJE I KONTROLE 1. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej w siedzibie Czarna Góra S.A lub przesłana pocztą na adres siedziby spółki (Sienna 11, 57 – 550 Stronie Śląskie). 2. Reklamacja, zwroty, wypowiedzenia umowy będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujący regulamin zwrotów i reklamacji, tylko wobec Użytkowników posiadających kartę (nr seryjny karty) oraz dowód jego zakupu. 3. Po aktywowaniu karnetu Użytkownik nie ma możliwości zamiany, przedłużenia lub przesunięcia okresu ważności karty. 4. Niewykorzystane gratisowe punkty z promocyjnych karnetów punktowych nie podlegają zwrotowi i wymianie na gotówkę. ZWROTY I REKLAMACJE 1. Użytkownik zobowiązany jest przez cały czas obowiązywania karnetu i czas korzystania z kolei i wyciągów narciarskich zachować go do kontroli i okazać go na życzenie obsługi Ośrodka celem weryfikacji. 2. Odmowa okazania karnetu może skutkować zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karnetu. 3. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w obowiązujących Regulaminach, a w szczególności używanie spersonalizowanego karnetu przez osobę trzecią, może skutkować blokadą lub utratą zapisanych na karcie magnetycznej uprawnień (biletu).

 

 

first minute 

 

 

Newsletter

Już nie przegapisz żadnej informacji.
Bądź z nami na bieżąco - zapisz się do newslettera!

O nas

Czarna Góra

CZARNA GÓRA to jeden z najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce wyposażony jest w nowoczesne koleje linowe, profesjonalny system sztucznego naśnieżania.

Szybki kontakt

Czarna Góra S.A.
Sienna 11 57-550 Stronie Śląskie
NIP: PL 881-10-03-048 REGON: 890348343

INFOLINIA tel. (074) 884 34 01

Ośrodek narciarski
tel./fax (074) 884 34 06
e-mail: biuro@czarnagora.pl

 

Rezerwacja apartamentów
tel. (074) 884 34 00
e-mail: rezerwacja@czarnagora.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży kontakt: marketing@czarnagora.pl