Język:
Znajdź nas na:
switcher

Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Czarna Góra S.A. z siedzibą Siennej dalej zwany Ośrodkiem.

Ośrodek w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, oraz szanując Państwa prawo do prywatności informuje, że wdrożył środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych oraz innych ustaw. Administrator przykłada niezwykłą wagę do ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

W każdym możliwym miejscu, w którym korzystacie Państwo z naszych usług znajdują się przekazane w przystępnej formie informacje dotyczące danych osobowych. Ponadto dokładamy wszelkich starań celem ułatwienia Państwu wykonywania wszelkich przysługujących praw. Staramy się także maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@20.107.100.175

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług Ośrodekowych, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu jeden dni. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,.

Na podstawie art.6 ust.1 lit. B RODO przetwarzamy także Państwa dane osobowe podane podczas wizyty na naszej stronie internetowej i rezerwacji usługi zgodnie z regulaminem świadczenia usług, który dostępny jest na recepcji obiektu. Jednocześnie jednakże Ośrodek informuje, iż po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie usług Ośrodekowych Państwa dane osobowe nadal są przetwarzane, co jednakże wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz nałożonych na niego obowiązków prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art.6 ust. 1 lit. F i lit. C RODO. Wyjaśniamy, że dotyczy to konieczności przechowywania Państwa danych z uwagi na przepisy prawa obligujące Ośrodek do ich przechowywania przez czas do tego niezbędny ze względów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie usług Ośrodekowych ze względu na konieczność zachowania możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia swoich praw, które to terminy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Ośrodeku, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Ośrodeku jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej i optymalizacja serwisu www do potrzeb klienta);

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?
Korzystamy z plików cookies w celach dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. wybór języka, czy rozmiaru czcionki). Pozwalają także na ulepszanie serwisu i aplikacji, czy też utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie powielać czynności logowania. Pliki cookies wykorzystywane są także do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, celem zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany, bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości. W ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej można uzyskać informacje o innych, ewentualnych opcjach w powyższym zakresie. Przeglądarki internetowe mogą zawierać domyśle ustawienia w zakresie automatycznej akceptacji zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności. Wybór w tym zakresie pozostawiamy Państwu.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celu administrowania stroną internetową. Są to takie dane jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Ośrodeku. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Ośrodeku jest administrowanie stroną internetową);

Ośrodek przetwarza także Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit F w związku z prowadzonym dla celów bezpieczeństwa Państwa, pracowników, przetwarzanych danych osobowych oraz mienia monitoringiem. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku wizyjnego są całkowicie bezpieczne. Dostęp do danych jest ograniczony i zabezpieczony, mogą go uzyskać jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmiot wspierający Administratora w zabezpieczeniu tych danych, z którym łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Nie zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe podane bezpośrednio nam jako Administratorowi. Zdarza się, że w celu zarezerwowania pobytu w naszym Ośrodeku korzystacie Państwo z innego operatora np. booking.com, lub organizatora wycieczek, wówczas Ośrodek otrzymuje Państwa dane celem administrowania od tych podmiotów. Informujemy jednocześnie, iż zarówno operator, jak i organizator wycieczek pozostają niezależnymi Administratorami Państwa danych osobowych i w zakresie ich ochrony oraz przysługujących Państwu praw, należy kontaktować się z tymi podmiotami. Ośrodek odpowiada za Państwa dane osobowe przetwarzane jedynie przez Ośrodek.

III. Przysługujące Państwu prawa.

1. Uprzejmie informujemy, że podczas przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek przysługują Państwu następujące prawa:

  • – dostępu do swoich danych osobowych;
  • – sprostowania danych osobowych;
  • – usunięcia danych osobowych;
  • – ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • – przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Między innymi dlatego szczegółowo informujemy Państwa o podstawach przetwarzania danych osobowych.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku ze szczególną sytuacją. W tej sytuacji jednakże Administrator zgodnie z przepisami może mimo wszystko odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

  • – istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  • – istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Swoje uprawnienia Państwo zrealizować poprzez wysłanie e-mail pod adres: biuro@20.107.100.175.

IV. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. W wielu wypadkach jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi skorzystanie przez Państwa z oferowanych przez Ośrodek usług.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VI. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością umożliwienia tym podmiotom dostępu do Państwa danych osobowych. Są to np. podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, prawne, czy współpracujące przy realizacji zleceń. W takim przypadku Ośrodek również dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i w tym celu zawiera z wymienionymi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych, ściśle określając warunki przetwarzania, zakres dostępu do danych, a nawet możliwe operacje przetwarzania. Ośrodek dba również o to, aby niezwłocznie po zakończeniu umowy dane zostały przez ten podmiot trwale usunięte, jak również zastrzega w umowach prawo do kontroli tego podmiotu.

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom publicznym. Są to jednakże podmioty uprawnione ustawowo do otrzymania takich danych osobowych, a przepisy wskazują również sytuacje, w których o takie udostępnienie danych podmiot może się zwrócić. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. Prawo do wniesienia skargi

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Mamy jednak nadzieję, że zechcą Państwo w pierwszej kolejności poinformować nas o wszelkich wątpliwościach w tym zakresie.

IX. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.