Język:
Znajdź nas na:
switcher

Badania w Strefie Czystego Powietrza

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczęliśmy pracę badawcze z zakresu wpływu wysokiej jakości powietrza na organizm człowieka. Praca badawcza jest realizowana przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.
Celem badań jest określenie czy i jak znacząco poprawiają się parametry w obrębie dróg oddechowych. W tym celu wykonujemy serię pomiarów wydychanego tlenku azotu wśród osób przebywających w obrębie Resortu Czarna Góra. Otrzymane wyniki porównamy z analogicznymi pomiarami wśród mieszkańców dużej aglomeracji miejskiej.

Już wkrótce podziemi się otrzymanymi wynikami.


Kup karnet do Czarna Góra Resort

Dodano dnia: 05.05.2019