Język:
Znajdź nas na:
switcher

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przesłanych w związku z przyszłym procesem rekrutacji jest art.6 ust.1 Lit.A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych jest S. Haczkiewicz HM sp. k. w Starej Morawie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem danych z naszej bazy kandydatów, ale nie wpłynie na prawidłowość przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, które mają ustawowe uprawnienie do ich otrzymania, nie sprzedajemy danych, ani nie zostaną przesłane poza EOG. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jednocześnie informujemy, że w procesie rekrutacji nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i nie jest stosowane profilowanie.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, lub uzyskać wyjaśnienia napisz do nas na adres S. Haczkiewicz HM sp. k. z siedzibą w Starej Morawie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie twoje dane zostaną trwale usunięte. Pamiętaj, że nie oczekujemy podawania danych wykraczających poza kodeks pracy oraz profil naszej działalności. Jeśli nie chcesz abyśmy takie dane przetwarzali (np. wizerunek), nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.