Język:
Znajdź nas na:
switcher

Turystyka w Strefie Czystego Powietrza

Wybierając destynacje na okres wypoczynku szukamy miejsc, które pozwolą nam się zregenerować i nabrać “sił”. Szukamy miejsc, które dostarczą nam odpowiednich bodźców, szczególnie tych środowiskowych. Reasumując to warunki naturalne w połączeniu z naszymi preferencjami definiują kierunek naszych wyjazdów urlopowych. Nie dziwi zatem, że to miejsca dające dostęp do naturalnego środowiska są rozchwytywane, a nie bezkres dżungli miejskiej czy spektakularne industrialne instalacje.
Dodatkowym czynnikiem, który jest brany pod uwagę to czy wypoczynek w danym miejscu jest zdrowy – czy woda w nadmorskim kurorcie nie jest skażona, czy jest nie ma przypadkowo porzuconych śmieci. Od niedawna wnikliwej analizie jest poddawana jakość powietrza w danym miejscu. Niestety nie wszystkie miejsca uznawane za miejsca wypoczynkowe mają do zaoferowania czyste neutralne dla organizmu powietrze nie wspominając tu o warunkach jakości powietrza, które oddziaływały by pro zdrowotnie. Niezwykle istotne dla efektywności wypoczynku jest czyste powietrze, to dzięki braku związków toksycznych i alergenów organizm regeneruje się, a potencjał zdrowotny ulega bezsprzecznemu podwyższeniu. Jest to skutek obniżenia aktywności interleukin i elementów morfotycznych przy jednoczesnym wzroście aktywności komórek supresyjnych i regulatorowych. Skutkiem tego jest obniżenia aktywności cytokin prozapalnych, a wzrost aktywności cytokin hamujących rozwój stanów zapalnych. W warunkach wysokiej jakości powietrza dochodzi do spadku poziomu reakcji oksydacyjnych (stres oksydacyjny) czego wyrazem jest obniżenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych[1]. Wychodząc z założenia wolnorodnikowej koncepcji starzenia się jakość powietrza staje się istotnym czynnikiem wpływającym na długość życia bez chorób [2].
Trudność w wyborze miejsca docelowego wypoczynku ze względu na jakość powietrza wynika z faktu braku informacji o jakości powietrza w danym miejscu, co powinno być obligatoryjne.
Modelowym przykładem miejsca, które oferuje usługę kompleksową w ramach oferty pobytowej jest Resort Czarna Góra we wsi Sienna (gmina. Stronie Śląskie). W obrębie rzeczonego Resortu prowadzonym jest ciągły monitoring jakości powietrza w zakresie tła zanieczyszczeń. Wartości pomiarowe są dostępne na stronie internetowej [link], dodatkowo przedstawiany jest comiesięczny raport jakości powietrza. Z prezentowanych danych wyraźnie wynika, że w obrębie Resortu Czarna Góra jest znakomita jakość powietrza, a koncentracja pyłów zawieszonych PM10 czy PM2.5 jest marginalna. Dodatkowo prowadzone są nieinwazyjne pomiary stanu zdrowia i parametry oddechowe (głównie nasilenie stanu zapalnego) wśród gości oraz rezydentów. Czarna Góra Resort najprawdopodobniej ze względu na jakość powietrza i inne czynniki bioklimatyczne posiada mikroklimat o charakterze wybitnie uzdrowiskowym. Oferowane warunki bioklimatyczne nie są jedynie wynikiem dobrego położenia geograficznego Resortu w regionie kotliny kłodzkiej ale inwestycją zrealizowaną zgonie z koncepcją zrównoważonego rozwoju (nie emisyjną) i z pełną odpowiedzialnością społeczną.

Piśmiennictwo:
1. Krzeszowiak J, Zawadzki M, Markiewicz-Górka I, Kawalec A, Pawlas K.: The influence of 9-day trekking in the Alps on the level of oxidative stress parameters and blood parameters in native lowlanders. Ann Agric Environ Med. 2014;21(3):585-9.
2. Michalak A, Krzeszowiak J, Markiewicz-Górka I.: Starzenie się organizmu a stres oksydacyjny oraz zmniejszona sprawność systemów naprawczych. Postepy Hig Med Dosw, 2014; 68: 1483-1491

Kup karnet do Czarna Góra Resort

Dodano dnia: 13.03.2019